Premium Rustico

Smeša u svom sastavu nema pšeničnog brašna (osnovu čini integralno raženo brašno), nema dodatih prirodnih i veštačkih boja. Namenjena je za proizvodnju hleba bogatog proteinima i vlaknima.

Karakteristične je boje i arome koja potiče od dodatih sirovina. Nakiselog je mirisa i ukusa, produžene je svežine.

Doziranje 100%

Masa proizvoda pre pečenja 0,7 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,60 kg
Ukupno komada proizvoda: 23,9
Vreme zamesa : 3 + 8 minuta (spiralna mesilica)
Temperatura testa: 28-30°C
Fermentacija u masi: 20 minuta
Završna fermentacija:50-60 minuta
Temperatura pečenja: oko 220°C→200°C
Vreme pečenja: 48-50 minuta

 Sirovina  Udeo sirovina(%) Količina(kg) 
Premium Rustico 100 10
Kvasac 2.5 0.25
So 2 0.2
Voda 63 6.3
Ukupno:   16.75
TOP