Kroasan Mix

Smeša je namenjena izradi kroasana i svih drugih kvasno lisnatih testa. Proizvodi su zbog konzervansa koji se nalazi u sastavu smeše, produžene trajnosti a ostale sirovine koje ulaze u sastav smeše

daju proizvod produžene svežine i izrazite mekoće.Pakovanjem gotovih proizvoda u odgovarajuću ambalažu, uz dodavanje inertnog gasa,  trajnost proizvoda se može produžiti i na nekoliko meseci.

Doziranje 50% na ukupnu masu brašna i smeše. 

Masa proizvoda pre pečenja 0,058 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,05 kg
Ukupno komada proizvoda: 332,7
Vreme zamesa : 3 + 6 minuta (spiralna mesilica)
Temperatura testa: 28-30°C
Fermentacija u masi: 20 minuta i 60 minuta na +4°C
Završna fermentacija:180-240 minuta
Temperatura pečenja: oko 210°C (3 minuta)→190°C (9-10 minuta) - na rotacionoj peći.
Vreme pečenja:12-13 minuta

 Sirovine  Udeo sirovina(%) količina (kg) 
Pšenično brašno 50 5
Kroasan mix 50 5
Kvasac  3 0.3
Voda 50 5
Margarin LT 30(računato na masu testa) 4.44
Ukupno:   19.74
TOP