Pip Gluten

Namenjen je za izradu hleba i peciva od brašna sa malim sadržajem glutena, prilikom izrade specijalnih vrsta hleba i peciva, kao i za poboljšanje kvaliteta testa za razvlačenje koja imaju veliki stepen

omekšanja i mali sadržaj vlažnog glutena.

Omogućava veće upijanje vode i utiče na povećanje zapremine proizvoda.

Doziranje 1,5 - 2 % u odnosu na masu brašna. 

Masa proizvoda pre pečenja 0,58 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,50 kg
Ukupno komada proizvoda: 28,4
Vreme zamesa : 3 + 6 minuta (spiralna mesilica)
Temperatura testa: 28-30°C
Fermentacija u masi: 20 minuta
Završna fermentacija:50-60 minuta
Temperatura pečenja: 230-240°C
Vreme pečenja: 23-25 minuta

 Sirovina  Udeo sirovina(%) Količina(kg) 
Pšenično brašno  100 10
Kvasac 3 0.3
So 2 0.2
Pip Gluten 1.8 0.18
Pob Turbo 0.3 0.03
Voda 58 5.8
Ukupno:   16.51
TOP