Mlinar

Namenjen je za standardizaciju brašna u mlinovima koji imaju malu vrednost energije. 

Upotrebom MLINARA se smanjuje stepen omekšavanja, povećava otpor i energija, pobošljava odnosni broj, a utiče i na povećanje viskoziteta. Brašno tretirano ovim poboljšivačem se prilikom kasnije upotrebe u pekarstvu mora tretirati standardnim pekarskim poboljšivačem. Doziranje MLINARA u mlinovima se vrši pomoću mikrodozatora.

Doziranje 0,1 – 0,2 % u odnosu na masu brašna.

TOP