Raffinato

Smeša je namenjena za proizvodnju mufina, biskvitne mase za podloge za torte i rolate i za proizvodnju keksa. Jednostavna i brza priprema daje proizvode vrhunskog kvaliteta, karakterističnog, prijatnog mirisa

i ukusa i produžene svežine.

Doziranje 100%

za mufine

Masa proizvoda pre pečenja 0,06 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,052 kg
Ukupno komada proizvoda: 316,7
Vreme zamesa : 4 minuta (planetarni mikser ili ručni mikser)
Temperatura testa: 28-30°C
Odmaranje u masi: 10 minuta
Temperatura pečenja: 180-185°C uz švelovanje nakon 3 minuta
Vreme pečenja: individualno u zavisnosti od tipa peći okvirno 15-20  minuta

za keks

Sirovina  Udeo sirovina(%) Količina(kg) 
Raffinato 100 10
Pšenično brašno T-400 oštro 50 5
Soft margarin 30 3
Prašak za pecivo 1.6 0.16
Ulje 7 0.7
Voda 25 2.5
Ukupno   21.36

Masa proizvoda pre pečenja 0,05 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,045 kg
Ukupno komada proizvoda: 427,2
Vreme zamesa : 4 minuta (planetarni mikser ili ručni mikser)
Fermentacija u masi: 5-10 minuta
Temperatura pečenja: 200°C
Vreme pečenja:10-12  minuta

Sirovina  Udeo sirovina(%) Količina(kg) 
Rafinato 100 10
Ulje  40 4
Voda 30 3
Ukupno   19
TOP