Adut Plus

Adut Plus je standardni poboljšivač za široku upotrebu u pekarstvu. Namenjen za upotrebu na mikserima sa velikim brojem obrtaja i na spiralnim mesilicama. Upotrebom aditiva Adut Pluspoboljšava

se obradivost i elastičnost testa kao i kvalitet krajnjeg proizvoda.

Doziranje 0,2-0,4% u odnosu na masu brašna za hleb i 0,4-0,8% na masu brašna za peciva.

Masa proizvoda pre pečenja 0,58 kg
Masa proizvoda nakon pečenja 0,50 kg
Ukupno komada proizvoda: 27,5
Vreme zamesa : 3 + 6 minuta (spiralna mesilica)
Temperatura testa: 28-30°C
Fermentacija u masi: 20 minuta
Završna fermentacija:50-60 minuta
Temperatura pečenja: oko 240°C
Vreme pečenja: 23-25 minuta

 Sirovina  Udeo sirovina(%) Količina(kg) 
 Pšenično brašno  100 10
 Kvasac 2.5 0.25
 So 2.0 0.20
 Pob Adut Plus 0.3 0.03
 Voda 55 5.5
 Ukupno:   15.98
TOP