Rešenja

Potencijalna rešenja

Naš tim stručnjaka može Vam omogućiti više saznanja i pojašnjenja vezanih za značaj i značenje pojedinih sastojaka u hrani. Pozivom na kontakt telefone ili slanjem e-mail-a dobićete odgovore na Vaša pitanja ili nedoumice.

Najčešći nedostaci u proizvodnji pekarskih proizvoda otklanjaju se na više načina, jer su i posledica različitih uzroka.

GREŠKE KOD HLEBA      BAGUETTA      TOST HLEBA I DVOPEKA     MEŠANI RAŽANI HLEB      HLEB OD PREKRUPE - ŠROTA     GREŠKE KOD PECIVA

GREŠKE KOD HLEBA      

1. PLJOSNAT HLEB:

 • završna fermentacija bila je preduga
 • pečenje pri suviše niskoj temperaturi
 • sveže samleveno brašno
 • suviše mekano testo

Otklanjanje nastale greške:

 • mesiti testo pri višim temperaturama
 • veća tvrdoća testa
 • povećati koncetraciju soli na 2%

2. BLEDA BOJA KORE:

 • nizak sadržaj šećera u brašnu
 • suviše tvrd zames sa brašnjavom površinom
 • preduga fermentacija testa u kojoj su kvaščeve ćelije potrošile šećer koji je na raspolaganju
 • nedovoljna količina vodene pare u peći

Otklanjanje nastale greške:

 • Dodati prilikom zamesa šećer (1-2% u odnosu na brašno)
 • Mesiti mekše testo sa manje brašna za posip
 • Ubaciti testo ranije u peć sa dosta pare prilikom ubacivanja-švel jači

3. TAMNA BOJA KORE

 • visoka temperatura pečenja
 • predugo pečenje
 • mlado-nefermentisano testo

Otklanjanje nastale greške:

 • Smanjiti temperaturu i vreme pečenja
 • Produžiti vreme završne fermentacije

 4. SUVIŠE MEKA KORA:

 • visoka temperatura pečenja
 • kratko vreme pečenja
 • suviše visoko vlaženje vazduha u peći

Otklanjanja nastale greške:

 • smanjiti temperaturu pečenja a produžiti vreme pečenja
 • smanjiti količinu unete pare za vlaženje vazduha u peći-švel

 5. SUVIŠE DEBELA I TVRDA KORA:

 • niska temperatura pečenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • povećati temperaturu pečenja

 6. HRAPAVA POVRŠINA KORE:

 • prezrelo testo, predugačka,završna fermentacija
 • fermentacija u suvom vazduhu gde se stvara kora

 Otklanjanje nastale greške:

 • skratiti vreme završne fermentacije
 • povećati vlagu u komori za završnu fermentaciju

7. TAMNO OBOJENI MEHUROVI NA KORI:

 • mlado testo-nedovoljno fermentisalo
 • suviše intenzivno zagrevanje površinskih delova hleba
 • neravnomerno vlaženje komada testa pre ubacivanja u peć, kao i za vreme pečenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • produžiti završnu fermentaciju
 • pečenje pri nižim temperaturama
 • toplija voda za zames testa

8. PUKOTINE U KORI:

 • Slab kvalitet i mala količina glutena u testu.U ovom slučaju javlja se pukotina gornje kore
 • Mala količina dodate pare prouzrokuje hrapavost površine sa pukotinama a pri suvišnoj količini pare kora dobija sjajan izgled ali sa pukotinama
 • Niska temperatura peći.Ako se na sredini gornje kore pojavi duboka pukotina,onda je to znak da je temperatura peći sa gornje strane bila niska.
 • Mlado nefermentisano testo
 • Suviše blizu postavljeni komadi testa stvaraju bočne pukotine
 • Suviše tvrd zames stvara pukotine na šavu
 • Niska temperatura poda peći takodje izaziva pucanje šava

 Otklanjanje nastale greške:

 • Dodati vitalni pšenični gluten 1-5%
 • Pojačati temperaturu peći
 • Produžiti fermentaciju
 • Napraviti veći razmak između testanih komada
 • Mesiti mekša testa

9. ODVAJANJE KORE OD SREDINE:

 • visoka temperatura pečenja
 • suviše jak udar toplote odozgo
 • brašno siromašno enzimima
 • testani komadi su postavljeni preblizu jedan drugom i formiraju”hladne mostove”

 Otklanjanje nastale greške:

 • povećati temperaturu testa
 • sniziti temperaturu pečenja
 • primeniti poboljšivače za pšenični hleb koji će otkloniti ovu anomaliju
 • držati veće razmake između hlebova u peći

 10. VODENI PRSTENOVI:

 • nedovoljno fermentisano testo
 • hladno brašno
 • hladan zames
 • nedovoljna završna fermentacija

Otklanjanje nastale greške:

 • produžiti vreme fermentacije
 • mesiti toplija testa

11. HRSKAVOST KORE PREMALA:

 • sadržaj glutena u brašnu previsok
 • testo je hladno
 • Testo je mlado-nedovoljno fermentisano

 Otklanjanje nastale greške:

 • Upotrebiti brašno sa nižim sadržajem glutena
 • testo voditi toplije
 • vreme odmaranja u masi produžiti
 • primeniti poboljšivač za beli hleb

12. HRSKAVOST KORE JE PRENAGLAŠENA (JAKO ISPUCALA):

 • testo je pretoplo
 • testo je prezrelo
 • završna fermentacija je preduga
 • temperatura fermentacije je previsoka
 • relativna vlažnost vazduha je previsoka

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi hladnije
 • vreme vođenja testa do završne fermentacije skratiti
 • skratiti završnu fermentaciju
 • držati nižu temperaturu fermentacione komore
 • relativnu vlažnost podesiti na 70%

13. MRVLJENJE SREDINE HLEBA:

 • vreme zamesa testa je prekratko
 • testo je pretoplo
 • testo je prečvrsto
 • odmaranje testa u masi je kratko
 • završna fermentacija je kratka
 • vreme pečenja je kratko

Otklanjanje nastale greške:

 • vreme zamesa produžiti
 • testo voditi hladnije
 • testo voditi mekše
 • odmaranje testa u masi produžiti
 • završnu fermentaciju produžiti
 • vreme pečenja produžiti
 • koristiti poboljšivače sa emulgatorima
 • koristi pareno brašno

14. STRUKTURA SREDINE ZBIJENA:

 • tvrdo testo
 • brašno velikog procenta izmeljavanja
 • testo prefermentisalo

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi mekše

 • temperaturu testa držati na 24ºC

 • završnu fermentaciju malo skratiti

15. ŠUPLJINE U SREDINI HLEBA:

 • testo je preplitko zarezano pa je pojačano nakupljanje nastalog gasa u komadima testa
 • previse ulja pri deljenju testa

Otklanjanje nastale greške:

 • dublje zarezati površinu testa
 • međufermentaciju skratiti
 • koristiti manje ulja pri deljenju

 16. GREŠKE U UKUSU HLEBA:

 • nedostatak soli povlači za sobom nespecifičan ukus hleba
 • gorak ukus primećuje se u slučaju prerade starog brašna ili brašna koje je skladišteno u nepovoljnim uslovima

 

17. PUKOTINE U SREDINI HLEBA:

 • brašno siromašno enzimima zbog čega testa očvrsnu
 • previše kvasca
 • testo je pretoplo

Otklanjanje nastale greške:

 • produžiti odmaranje testa
 • mesiti intenzivnije
 • smanjiti količinu kvasca
 • testo voditi hladnije
 • koristiti poboljšivače koji će otkloniti nastalu anomaliju

 18. NERAVNOMERNI IZGLED SREDINE HLEBA (NERAVNOMERNI PROMER ŠUPLJINA)

 • testo je premekano
 • odmaranje testa je predugo
 • previše posipanja brašna pri oblikovanju testa (virkanju)

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi malo čvšće
 • skratiti odmaranje testa
 • smanjiti količinu posipanja brašna prilikom virkanja

 19. STRUKTURA SREDINE JE PREGRUBA I NEUJEDNAČENA (NERAVNOMERNA)

 • odmaranje testa je predugo
 • testo je nedovoljno izrađeno

Otklanjanje nastale greške:

 • skratiti odmaranje testa
 • čvršće mesiti-oblikovati(virkati)
 • smanjiti razmak valjaka ukoliko se testo oblikuje mašinski

 20. GREŠKE PRILIKOM VIRKANJA TESTA

 • testo prečvrsto
 • upotrebljeno previše brašna prilikom oblikovanja,odnosno ulja kod deljenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi mekše
 • povećati vlažnost sredine prilikom obrade testa raditi sa hladnijim testom
 • korisititi manje brašna prilikom oblikovanja testa i ulja u delilicama

21. NASTAJANJE MEHUROVA NA DONJOJ STRANI I SREDINI HLEBA

 • testo je mlado-nezrelo
 • završna fermentacija je prekratka
 • dijagonalno zarezivanje gornje površine je preplitko

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi zrelije
 • povećati količinu kvasca
 • produžiti završnu fermentaciju
 • površinu testa dublje dijagonalno zarezivati (izjednjačenje pritiska).

 22. PREGORELI MEHUR NA DONJOJ STRANI HLEBA:

 • testo je prehladno
 • fermentaciona komora je pretopla
 • vlažnost vazduha je previsoka
 • prenos toplote je intenzivan

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi toplije
 • spustiti temperaturu fermentacione komore ispod 35 °C
 • podesiti relativnu vlažnost vazduha na 70%
 • pustiti površinu testa da se osuši pre pečenja

 GREŠKE KOD BAGUETTA

 

 1. SPOLJAŠNI IZGLED JE NETIPIČAN (NERASPUCALA KORA)

 • testo je premekano
 • testo je nezrelo(premlado)
 • završna fermentacije je preduga 
 • dodato previše pare

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi čvršće
 • testo voditi zrelije
 • završnu fermentaciju skratiti
 • dodati manje pare(švela) nakon punjenja peći

GREŠKE KOD TOST HLEBA I DVOPEKA

 

1. KONKAVNE STRANICE (STEZANJE HLEBA PO SREDINI-U STRUKU)

 • presporo prenošenje toplote
 • završna fermentacija je preduga
 • temperatura pečenja je preniska

Otklanjanje nastale greške:

 • skratiti završnu fermentaciju
 • viša temperatura pečenja
 • nakon punjenja u kalup pustiti dovoljno pare

 2. GREŠKE PRILIKOM OBLIKOVANJA TESTA (VIRKANJA)

 • testo je prečvrsto
 • testo je pretoplo
 • međufermentacija je u prostoru koji je suv

Otklanjanje nastale greške

 • voditi testo mekše
 • držati temperaturu testa na 27-28 ºC
 • skratiti odmaranje testa

3. SREDINA HLEBA NA RUBOVIMA JE PREGUSTA (SABIJENOST RUBOVA)

 • previše kvasca
 • završna fermentacija je preduga
 • temperatura pečenja je preniska

 Otklanjanje nastale greške:

 • smanjiti količinu kvasca
 • podesiti završnu fermentaciju na 50-60 minuta
 • povisiti temperaturu pečenja

4. NEUJEDNAČENA OBOJENOST SREDINE HLEBA

 • testo je pretoplo
 • testo je prečvrsto
 • međufermentacija je u suvoj sredini

 Otklanjanje nastale greške:

 • podesiti temperaturu testa na 27 ºC
 • voditi mekše testo

MEŠANI RAŽENI HLEB

 

1. BOČNO NAPUKNUĆE KORE

 • preblizu postavljeni komadi testa jedan do drugog
 • početna temperatura pečenja je preniska

Otklanjanje nastale greške:

 • napraviti veći razmak između testanih komada
 • povećati početnu temperaturu pečenja

2. NAPUKNUĆE POVRŠINSKE KORE HLEBA

 • predugo delovanje pare na površinu testa-pokorica testa predugo ostaje mekana i
  elastična

Otklanjanje nastale greške:

 • Kraće vreme švelovanja

3. UZDUŽNO NAPUKNUĆE KORE

 • na površini je previše brašna,koje deluje kao izolator,pa se dodata para i toplota ne prenose ravnomerno na početku pečenja

Otklanjanje nastale greške:

 • Smanjiti količinu brašna na površini testa
 • količinu pare povećati
 • početnu temperatutu pečenja povećati

4. PREGORENI MEHUROVI NA KORI:

 • brašna bogata enzimima(proklijala zrna)
 • zakišeljavanje testa je preslabo

Otkljanjanje nastale greške:

 • Povećati dodatak sredstva za zakišeljavanje testa
 • testo voditi malo čvršće

5. NASTAJANJE ŠUPLJINE POD KOROM:

 • brašno je dobijeno od jako proklijalog zrna
 • zakišeljavanje testa je preslabo

 Otkljanjane nastale greške:

 • koristiti svetlije ražano odnosno pšenično brašno
 • povećati količinu sredstva za zakišeljavanje testa

 6. PREGUSTO ZBIJENA STRUKTURA SREDINE

 • ražano brašno je siromašno enzimima
 • testo je prečvrsto

 Otklanjanje nastale greške:

 • primeniti tamnija ražena brašna
 • testo voditi mekše
 • koristiti specijalne poboljšivače za mešani ražeani hleb

 7. NEUJEDNAČENA STRUKTURA SREDINE(VELIČINA PORA JE NEJEDNAKA)

 • testo je premlado(zeleno)
 • testo je prehladno

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi nešto toplije
 • testo voditi zrelije
 • dodati sredstvo za zakišeljavanje testa da bi se uravnotežila kiselost

HLEB OD PREKRUPE - ŠROTA

 

1. GRUBA POVRŠINA PREREZA

 • prekratko vreme stajanja-odmaranja bubrenih zrna
 • prekratko odstajavanje hleba prilikom rezanja

 Otklanjanje nastale greške:

 • produžiti vreme bubrenja grubo mlevenih komponenti
 • pričekati optimalno vreme za rezanje

2. PUKOTINE U SREDINI HLEBA:

 • prekrupa siromašna enzimima
 • testo je prefermentisalo

 Otklanjanje nastale greške:

 • pripremiti toplo bubreno zrnevlje
 • upotrebiti poboljšivače koji poboljšavaju svojstva bubrenja
 • skratiti završnu fermentaciju

3. ODVOJENA SREDINA I PUKOTINA U SREDINI HLEBA:

 • nedovoljno bubrenje prekrupe
 • fermentaciona komora je pretopla
 • vlažnost vazduha je prevelika
 • fermentacija je preduga
 • površina testa je jako vlažna

 Otklanjanje nastale greške:

 • produžiti vreme bubrenja
 • sniziti temperaturu i vlažnost vazduha u fermentacionoj komori
 • skratiti završnu fermentaciju
 • sprečiti preveliki razvoj vlage na površini testa
 • primeniti sredstvo za zakišeljavanje testa,koje pospešuje bubrenje

 4. NEUJEDNAČENA STRUKTURA I PUKOTINA U SREDINI HLEBA

 • nedovoljno povezano testo
 • vreme zamesa je prekratko
 • dodan je suvi stari hleb

 Otklanjanje nastale greške:

 • bolju povezanost testa postići povećanjem udela bubrenih,odnosno toplo bubrenih sirovina
 • produžiti vreme zamesa
 • primeniti sredstva za zakišeljavanje testa koja pospešuju bubrenje
 • dodati namočene ostatke starog hleba

 5. ZBIJENOST SREDINE I VODENI PRSTEN NA DONJOJ STRANI HLEBA

 • prekrupa je bogata enzimima
 • elastičnost sredine je oslabljena
 • zakišeljavanje testa je nedovoljno

 Otklanjanje nastale greške:

 • primeniti sredstva za zakišeljavanje testa,koja pospešuju bubrenje
 • smanjiti toplo bubreni deo ili ga izostaviti
 • povećati količinu sredstva za zakišeljavanje testa

 6. OSLABLJENA ELASTIČNOST:

 • prekrupa bogata enzimima
 • preveliki udeo bubrenih,odnosno kuvanih zrna
 • nedovoljno inaktivirani enzimi
 • predugo vreme bubrenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • dodati sredstva za zakišeljavanje testa
 • smanjiti udeo toplo bubrenih zrna
 • vreme odmaranja testa skratiti

7. NENABUBRENO ZRNEVLJE:

 • pretvrda i premala ražena zrna
 • predbubrenje je nedovoljno

 Otklanjanje nastale greške:

 • upotrebiti rezano zrnevlje
 • produžiti vreme stajanja toplo bubrenih zrna

8. RASPUCALOST KORE:

 • testo je prehladno
 • završna fermentacija je prevlažna
 • završna fermentacije je prekratka

 Otklanjanje nastale greške:

 • temperaturu testa držati na 30-32 ºC
 • sniziti relativnu vlažnost vazduha u fermentacionoj komori
 • da bi se izbeglo presnažno dizanje testa u peći,peć puniti tek nakon dostizanja potpune završne fermentacije

 9. PREINTENZIVNA ZRNASTOST KORE:

 • prejako tretiranje gornje površine finom prekrupom
 • završna fermentacije je presuva

Otklananjanje nastale greške:

 • ne tretirati površinu sa sirovinama koje jako upijaju vodu
 • povećati vlažnost vazduha u fermentacionoj komori

GREŠKE KOD PECIVA

 

1. ŠIROKO RASPUKNUTA KORA-ŠIROKO OTVORENO NA MESTU NAREZA:

 • testo je prečvrsto
 • testo je pretoplo
 • testo je prestaro

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi mekše
 • testo voditi hladnije
 • testo voditi kraće
 • primeniti poboljšivače sa enzimima

 2. SPOLJAŠNJI IZGLED JE UZAK (USKO RASPUKNUTA KORA)

 • testo je prehladno
 • testo je nezrelo (mlado)
 • testo je premekano

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi toplije
 • produžiti vreme odmaranja u masi
 • testo voditi čvršće
 • upotrebiti poboljšivač sa emilgatorom

 3. SPOLJAŠNJI IZGLED JE RAZLIVEN,NEDOVOLJNO IZRAŽEN:

 • testo je premekano
 • međufermentacija je preduga

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi čvršće
 • testo voditi zrelije
 • međufermentaciju skratiti

 4. SPOLJAŠNJI IZGLED JE ISPUPČEN (IZDIGNUTA, RASPUCANA KORA):

 • previše glutena u brašnu
 • testo je nezrelo(mlado)
 • međufermentacija je kratka

 Otklanjanje nastale greške:

 • upotrebiti brašno sa nižim sadržajem glutena
 • testo voditi zrelije
 • međufermentaciju produžiti

 5. ŠUPLJINE U PECIVIMA:

 • brašno ima previše glutena (lepka)
 • međufermentacija je prekratka
 • završna fermentacija je prekratka

 Otklanjanje nastale greške:

 • upotrebiti brašno sa nižim sadržajem glutena
 • produžiti međufermentaciju
 • produžiti završnu fermentaciju

6. HRSKAVOST KORE JE PREMALA:

 • testo je prečvrsto
 • testo je prehladno
 • testo je premlado (zeleno)

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi mekše
 • testo voditi toplije
 • testo voditi zrelije

 7. HRSKAVOST KORE JE PREVELIKA:

 • sadržaj glutena u brašnu je previsok
 • testo je pretoplo
 • završna fermentacije je preduga

 Otklanjanje nastale greške:

 • upotrebiti brašno sa nižim sadržajem glutena
 • testo voditi hladnije
 • skratiti završnu fermentaciju
 • produžiti vreme pečenja kod niže temperature peći

 8. POVRŠINA JE BEZ SJAJA:

 • testo je pretoplo
 • premalo švela(dodate pare) prilikom pečenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi hladnije
 • dodati više pare prilikom pečenja

9. STVARANJE MEHUROVA:

 • prekratko vreme oblikovanja testa
 • previše vlage u završnoj fermentaciji
 • završna fermentacije je preduga
 • previše dodano pare prilikom pečenja

 Otklanjanje nastale greške:

 • smanjiti visinu u mašini za oblikovanje
 • produžiti vreme oblikovanja
 • smanjiti vlagu u fermentacionoj komori
 • skratiti završnu fermentaciju
 • dodati manje pare prilikom pečenja

 10. SPOLJAŠNJI IZGLED JE SLEPLJEN:

 • testo je premekano
 • testo je prehladno
 • fermentacija u masi je prekratka
 • međufermentacija testa je prekratka

 Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi čvršće
 • testo voditi toplije
 • produžiti odmaranje testa u masi pre deljenja
 • međufermentaciju produžiti

 11. POROZNOST SREDINE JE PREGRUBA:

 • testo je premekano
 • testo je prezrelo
 • završna fermentacija je preduga

 Otklanjanja nastale greške:

 • testo voditi čvršće
 • proces skratiti
 • skratiti završnu fermentaciju

12. POROZNOST SREDINE JE PREMALA (ZBIJENA SREDINA):

 • testo je prehladno
 • testo je prečvrsto
 • međufermentacija je prekratka (u slučaju korišćenja delilice)

Otklanjanje nastale greške:

 • testo voditi toplije
 • testo voditi mekše
 • produžiti međufermentaciju

KORIŠĆENJE METODE SMRZAVANJA (RETARDIRANJA) U PROIZVODNJI 

 1. KORA JE BOJE RĐE PRILIKOM USPORENE (RETARDIRANE) FERMENTACIJE:

 • pad temperature je prespor
 • predugo čuvanje-uskladištenje testa

 Otklanjanje nastale greške:

 • ubrzati spuštanje temperature
 • skratiti vreme čuvanja
 • predhladiti komoru retardera(sniziti je više)

 

TOP